O mnie

Mam na imię Masza, jestem Rosjanką i rosyjski jest moim rodzimym językiem. Kocham mój ojczysty język i profesjonalnie go znam, ponieważ posiadam wykształcenie profilowe – ukończyłam magisterskie studia filologiczne na renomowanym Uniwersytecie Moskiewskim.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie jako lektor języka rosyjskiego, zdobyte najpierw w Rosji, a ostatnio w Polsce. Pomagam przełamać barierę językową i wyrabiam umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku rosyjskim w różnych dziedzinach życia.

Zajęcia prowadzę w oparciu o różnoraką metodykę, dobraną w zależności od indywidualnych potrzeb. Dla każdego ucznia przygotowuję oddzielny sylabus z uwzględnieniem indywidualnych celów i umiejętności. Przygotowując plan zajęć, opieram się o istniejące metody skutecznej nauki języka, łącząc je w taki sposób, aby uzyskać optymalny efekt dla każdego konkretnego ucznia. Na zajęciach kładę nacisk na rozwój wszystkich umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania, a w szczególności mówienia.

Korzystam głównie z materiałów dydaktycznych renomowanych rosyjskich i polskich wydawnictw, takich jak Златоуст, Издательство МГУ, PWN, WSiP, Wydawnictwo SGH, Флинта наука. Oprócz podręczników posługuję się materiałami autorskimi, przygotowanymi specjalnie dla moich uczniów. W trakcie zajęć często wykorzystuję nagrania audio i video, oryginalne teksty z gazet oraz Internetu, piosenki i filmy, w celu oswojenia uczniów z „żywą mową”.

Jako osoba dobrze mówiąca po polsku i posiadająca wykształcenie slawistyczne, wiem, jakie wyrazy i konstrukcje gramatyczne sprawiają największe trudności Polakom i kładę nacisk na tego typu kłopotliwe warstwy języka. Ze względu na różnice kulturowe istniejące pomiędzy różnymi narodowościami, zwracam uwagę na tło kulturowe, łącząc nauczanie języka z rozwojem umiejętności skutecznego porozumiewania się w rosyjskojęzycznym środowisku.

Jestem przekonana, że każdy, kto pragnie nauczyć się dobrze mówić w obcym języku, jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Szczególnie, jeżeli skorzysta z pomocy profesjonalnego lektora i zamieni mozolną, samodzielną pracę na ciekawą naukę z native speakerem.