< >

Darmowe lekcje z rosyjskiego

Z moim stylem nauczania zapoznasz się na przygotowanych specjalnie dla Ciebie lekcjach.

Oferujemy m.in. korepetycje z języka rosyjskiego przez Skype oraz tłumaczenia pisemne

Konwersacje i przełamanie bariery językowej

Lekcje rosyjskiego z nauczycielem z Moskwy pomogą Ci szybko nabyć umiejętności niezbędne do przełamania bariery językowej i swobodnego prowadzenia rozmowy po rosyjsku. Zajęcia są zorientowane na rozbudowanie słownictwa, doskonalenia znajomości gramatyki i stylistyki oraz rozumienia języka rosyjskiego ze słuchu.

Język handlu i biznesu

Zajęcia nakierowane na naukę wyrażeń, zwrotów i konstrukcji gramatycznych, charakterystycznych dla komunikacji biznesowej i korespondencji handlowej w języku rosyjskim. Z lektorem - native speakerem poznasz różnice pomiędzy polską a rosyjską etykietą biznesową i wyrobisz u siebie umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji po rosyjsku.

Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych

Korepetycje z rosyjskiego zorientowane na kompleksową naukę języka rosyjskiego oraz rozwój kompetencji potrzebnych do szybkiego rozwiązywania testów. Nacisk jest położony na rozbudowanie słownictwa, utrwalenie znajomości gramatyki, rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu i swobodnego wyrażania swoich myśli w języku rosyjskim.

Tłumaczenia pomiędzy językami rosyjskim i polskim

Bukva oferuje ustne i pisemne (nieprzysięgłe) tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski. Wysoka jakość i dokładność tłumaczenia oraz terminowość gwarantowane.